Encetar la comunicació

En l’etapa prèvia a l’emissió del llenguatge oral, allò que col·loquialment anomenem parla, el xiquet es comunica utilitzant altres medis diferents de la parla i tan valuosos i necessaris com aquesta. Així, la mirada, l’expressió facial, els sons guturals no lingüístics i els gestos formen els mitjans de comunicació més efectius i bàsics de la comunicació humana, al menys durant els primers anys de la vida dels xiquets entre els 0 i els 3 anys. Al llarg d’esta etapa és fonamental consolidar i estimular estos mitjans naturals i espontanis ja que són la base per a la formació del llenguatge i el posterior desenvolupament del llenguatge oral. El contacte ocular és vital en els intercanvis comunicatius perquè a més de transmetre la informació sobre la persona a la que ens dirigim, també aporta gran càrrega d’informació no lingüística anomenada comunicació no verbal que facilita i enriqueix allò que volem transmetre, i que els xiquets/es 0-3 anys ens diuen amb els seus ulls. Per exemple uns ulls entretancats i arrupits denoten recel o que no ho han entès, uns ulls ben oberts ens comuniquen alegria, sorpresa, etc. No només els ulls transmeten informació sinó que aquests juntament amb la resta de les parts de la cara, constitueixen un dels aspectes de major càrrega informativa per a la comunicació oral com és l’expressió facial. Els moviments dels llavis i de la llengua, per dins i per fora de la boca, que en els primers anys són una font de joc i d’investigació per al bebè-xiquet/a, són la base per a l’articulació i emissió correcta de sons quan s’instaura la parla.Els jocs de bufar, de fer bambolletes, etc. ajuden a desenvolupar el control de l’aire durant l’espiració, i igualment faciliten la coordinació fonorrespiratòria. Al llarg d’aquest període hem d’insistir en la importància de proporcionar experiències i situacions noves en les quals el xiquet/a tinga la necessitar de comunicar-se i establir diàlegs d’una manera lúdica lúdica. Des de les primeres emissions sonores que el bebè comença a fer en el bressol, on no hi ha intel·ligibilitat del seu missatge ja que este no és el seu propòsit, sinó que la seua intenció és establir joc i descobrir allò que és capaç de fer amb la seua gola, els llavis, la boc …, fins a les primeres paraules que emiteix per a informar-nos dels seus desitjos, interessos i necessitats, esdevé un període on el contacte amb l’adult resulta decisiu donat la relevància de l’estimulació en esta etapa prelingüística, abans esmentada. Són moltes les activitats i els jocs que es poden aplicar per aprofitar al màxim les situacions comunicatives que s’estableixen, però de vegades, més que prioritzar uns objectius prefixats a assolir en cada etapa evolutiva, cal recordar que allò que realment ens demanda el/la xiquet/a són moments rics i de qualitat amb ell/ella. Mª Victòria Navarro Muñoz, logopeda. S.P.E. A-11. MARINA ALTA. Telf: 96.578.38.33. Fax: 96.642.42.12. Correu-e: 03403002@ edu.gva.es

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneSi ho trobes interessant, comparteix!

Aula Familiar

Aula Familiar és un equip format per professionals especialistes en Psicologia, Pedagogia i Audició i Llenguatge.