L’escola inclusiva i l’atenció educativa de l’alumnat amb dificultats específiques en la lectura i en el llenguatge

Ofertat per Servei de Formació del Professorat.

Objectius

  • Impulsar entre els docents l’actualització en les diferents disciplines.
  • Estimular la reflexió al voltant del procés d’ensenyament-aprenentatge i potenciar el canvi cap a les bones pràctiques.
  • Donar a conéixer principis d’intervenció, metodologies i instruments per a l’atenció educativa de l’alumnat amb dificultats específiques en la lectura i del llenguatge i de la comunicació

Data: 1 de març del 2017
Hora: De 10:00 a 19:00h
Lloc: Palau de les Arts (València)
Inscripcions: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=6596911

Programa de la jornada

08:45 – 09:45 Lliurament de material
10:00 – 10:30 Inauguració Conveler d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Cap un model d’escola inclusiva
Director general de Política Educativa
10:30 – 11:30 Revisió crítica de les conceptuacions dels trastorns del desenvolupament i dels canvis que s’estan proposant
Miquel Serra i Raventós, catedràtic de Psicologia Bàsica, Especialista en trastorn del llenguatge, de la Universitat de Barcelona
11:30 – 12:00 Café
12:00 – 12:15 Presentació de les guies sobre les dificultats de l’aprenentatge de la lectura i de la guia sobre dificultats en el llenguatge i la comunicació
12:15 – 13:00 Dificultats específiques d’aprenentatge en la lectura
Remei Gómez Rodríguez, directora SPE A11 Dénia
13:00 – 14:00 Intervencions per a promoure la comunicació social i la inclusió en xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament
Inmaculada Baixauli Fortea, directora del departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la UCV de València
14:00 – 16:00 Dinar
16:00 – 17:00 Dificultats específiques del llenguatge i de la comunicació
Francesc Torregrosa Sánchez, director SPE V10 València
17:00 – 18:30 Experiències educatives:
El teatre com a recurs didàctic a Audició i llenguatge
Cristina Garcia López, mestra d’Educació Primària
Avaluació psicopedagògica, avaluació de les necessitats educatives: l’estudi d’un cas
Celso Crespo Bejarano, orientador educatiu
L’ensenyament – aprenentatge de la lectura d’una perspectiva comunicativa
Maria Bisquert Martín, mestra d’Educació Primària
La inclusió educativa des del prisma de l’aprenentatge significatiu
Javier Serrano Alonso, mestre d’Audició i Llenguatge
18:30 – 19:00 Cloenda
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someoneSi ho trobes interessant, comparteix!

Aula Familiar

Aula Familiar és un equip format per professionals especialistes en Psicologia, Pedagogia i Audició i Llenguatge.